top of page

TRYGHED TIL AT FOKUSERE PÅ DET DER ER VIGTIGT

Safety & security consulting

Kontakt: Tlf. (+45) 26807766

d2b80f4b-7b3d-4cb3-8965-226b56d37334%202
MagtAnvendelse.jpg
Alma_edited.jpg
Hjem: Welcome
JonathanFischerPortrætPlain.jpg

OM MIG

Jeg har siden 2009 beskæftiget mig med beredskab og sikkerhed. Jeg har haft det særlige privilegere at arbejde sammen med myndigheder i Danmark og udlandet, jødiske samfund rundt omkring i verden, privat personer og virksomheder i civilsamfundet samt uddannelsesinstitutioner. Gennem disse forskelligartede berøringsflader, har jeg tilpasset og justeret min rådgivning, undervisning og træning, så det har passet til de individuelle behov.


Uddannelse behovet for myndighedspersonel kan være ganske anderledes end behovet for lærere på en uddannelsesinstitution. Men grudprincipperne omkring beredskab og sikkerhed er de samme.

Der hersker dog en generel forståelse af at beredskab, sikkerhed og awareness er meget kompliceret. Det kan det være. Men det handler oftest om sund fornuft.

I 2016 stiftede jeg YOFI for at forsøge at øge vores fælles awareness og hjælpe virksomheder og private med et bedre beredskab og en bedre sikkerhed, på et niveau som er til at forstå.

Jonathan Fischer

Tlf. (+45) 26 80 77 66

Hjem: About Me

RÅDGIVNING OG UDDANNELSE

d2b80f4b-7b3d-4cb3-8965-226b56d37334%202
IMG_0984.jpg

RÅDGIVNING

Sikkerhed og tryghed ("security" & "safety") handler i bund og grund om sund fornuft. YOFI's grundlægger har i mange år hjulpet private, store og små virksomheder, såvel som religiøse samfund rundt om i verden med trusselsvurderinger og implementering af sikkerhed og awareness kultur der har hjulpet til en mere tryg hverdag

MAGTANVENDELSE

De bedste vagter klarer konflikter og tilspidselde situationer med god verbal konklikthåndtering. Men selv den bedste vagt kan komme ud for situationer hvor den verbale værktøjskasse ikke rækker. Her kan det blive nødvendigt at anvende fysisk magt. Men hvornår må du som vagt egentligt lægge hånd på en butikstyv? Og hvor langt må du gå for at lave en civil anholdelse?
Magtanvendelseskurserne ruster vagter til både det juridiske fundament, samtidig med at de bliver undervist i "social media friendly" magtanvendelse.

Alma_edited.jpg
SikkerhedsManual copy.png

UDDANNELSESINSTITUTIONER

Siden 2009 har det været lovpligtigt for alle uddannelsesinstitutioner i Danmark at have en beredskabsplan for skoleskyderier.
YOFI har siden 2010 hjulpet skoler i hele verden med udarbejdelse af beredskabsplaner.
Ligeledes har vi sammen med børnepsykologer og børnebogsillustratorer udviklet materiale der hjælper ledere og lærerer med at tale med børn og unge om beredskabsplaner og procedurer.

Formålet er at lærere og elever der har deres daglige gang på en uddannelsesinstitution skal kende procedurerne og i forskelligt omfang kende til de trusler der kan være, men samtalen skal ikke bidrage til frygt. Tværtimod skal samtalen skabe tryghed.

BEREDSKABSPLANER OG SIKKERHEDSPROCEDURE

Sikkerhedsprocedure kan bidrage til en tryg og sikker hverdag og hjælpe medarbejdere til at undgå uhensigtsmæssige situationer.

Men uhensigtsmæssige situationer kan opstå, selv hvis alle medarbejdere er opmærksomme og overholder retninglinjerne. I disse situationer er det vigtigt at have en beredskabsplan. En god beredskabsplan kan hjælpe din virksomhed eller organisation tilbage på fode efter en utilsigtet hændelse.

Hjem: Services

TESTIMONIALS

Hjem: Testimonials
MikkelHarderS%25C3%25B8rensen_edited_edited.png

Mikkel Harder Sørensen
Rektor - Tårnby Gymnasium & HF

Vi er i samarbejdet med YOFI omkring udviklingen af nye beredskabsplaner blevet mødt med en enorm fleksibilitet og lydhørhed. Vi har fået en grundig og professionel gennemgang af vores specifikke udfordringer og Jonathan har udvist stor forståelse for, hvem vi er, og hvad vi har brug for. Vi vil ikke tøve med at henvende os til YOFI igen i forhold til spørgsmål omkring krisehåndtering og beredskab.

KONTAKT MIG

Copenhagen, Denmark

(+45) 26807766

  • LinkedIn
Hjem: Contact
bottom of page